כוח שנאי
טבעתי שנאי
EI שנאי חשמל
BK בקרת trransformer